Κάδοι βρώσιμων ελαίων

Με καπάκι και φίλτρο συγκράτησης.

Διαθέσιμο και ειδικό μοντέλο για χρήση με περονοφόρα οχήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ ΥΨΟΣ (m) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (m) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ (m) ΤΙΜΗ (€)
028  230  0,60  0,69  0,85 65 €
022  400  0,67  0,95  1,08 120 €
023  750  0,93  1,00  1,18 150 €
024  1000  0,93  1,17  1,34 175 €
020 – Περονοφόρου  1000  0,94  1,14  1,30 220 €
025  1500  1,17  1,20  1,53 264 €
026  2500  1,30  1,55  1,82 380 €
0029  3500  1,33  1,60  2,10 540 €
0028  5000  1,50  1,95  2,35 690 €
021  10000  2,35  2,20  2,45 1400 €

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Φίλτρα και καπάκια για τους κάδους βρώσιμων ελαίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ (€)
059 Φίλτρο 3500 120 €
060 Φίλτρο 2500 100 €
061 Φίλτρο 1500 90 €
0141 Φίλτρο 1000 80 €

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ (€)
0148 Καπάκι 10000 400 €
009 Καπάκι 3500 240 €
010 Καπάκι 2500 180 €
040 Καπάκι 1500 145 €
0142 Καπάκι 1000 125 €

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.