Ψεκαστικά βυτία “DIAS”

Ανθεκτικά στα αγροτικά και βιομηχανικά χημικά.

Με στεγανό καπάκι ασφαλείας και σίτα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) ΤΙΜΗ (€)
Α Β Γ Δ Ε
069 500 1170 730 1170 1060 635 480 €
0070 600 1170 730 1300 1060 635 500 €
180 12 40 €
181 50 80 €

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ (€)
1 Καπάκι Ø 415 1029 60 €
2 Καπάκι Ø 80 179 8 €
3 Βάνα μικρή 3/4 1042 10 €

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.