Θεωρούμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και δεσμευόμαστε να τα διασφαλίζουμε ανά πάσα στιγμή.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου Ιστοσελίδων (εφεξής «Δήλωση Απορρήτου») σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BAKOPLAST», (εφεξής η  «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης σας (όπως, ενδεικτικά, ως απλοί επισκέπτες ή ως χρήστες των υπηρεσιών) με την ιστοσελίδα μας www.bakoplast.gr (εφεξής «Ιστοσελίδες»), καθώς και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε τις εξής προσωπικές σας πληροφορίες από εσάς ή τρίτα μέρη:

(α)      Πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας όταν απλά την επισκέπτεστε.

Διεύθυνση IP και cookies. Δείτε την σχετική Πολιτική Cookies παρακάτω.

(β)      Πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουν οι ιστοσελίδες μας, όπως για παράδειγμα τις φόρμες επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο, βασικά στοιχεία φυσικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και όποια επιπλέον πληροφορία εσείς μας παρέχετε. 

 1. Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται προκειμένου:

(α)      Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που μας κάνετε και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία μας, καθώς και τις υπηρεσίες μας τις οποίες έχετε συναινέσει να λάβετε, π.χ. ενημερωτικά δελτία, κλαδικές ενημερώσεις, προσκλήσεις, έρευνες, κ.λπ.

(β)      Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας, π.χ. για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως λόγοι διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, ασφάλεια, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, καθώς και για αποστολή ενημερωτικών δελτίων που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

(γ)       Λόγω έννομης υποχρέωσης, π.χ. συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

(α)      Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας.

(β)      Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

(γ)       Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

(δ)      Έχετε δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

(ε)       Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

(στ)     Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

(ζ)       Έχετε το δικαίωμα να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing) της Εταιρείας.

(η)      Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο έννομο επιχειρηματικό μας συμφέρον.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση το έννομο επιχειρηματικό μας συμφέρον, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε έννομο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

 1. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Θα ζητήσουμε πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά δεδομένα σας για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διαρκεί για όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των συμβατικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διατηρηθούν μέχρι και 20 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης μας αλλά και περισσότερο, αν δεν μπορούν να διαγραφούν για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

 1. Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του επισκέπτη των ιστοσελίδων.

Οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη cookies:

(α)      Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι λειτουργικές οι ιστοσελίδες μας.

(β)      Τα στατιστικά cookies με σκοπό την ανώνυμη στατιστική ανάλυση (web analytics) της επισκεψιμότητας μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, στην οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους της Εταιρίας μας. Αυτά τα cookies έχουν ρυθμιστεί κατά τρόπο που δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Γενικώς, μπορείτε να ρυθμίστε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε, είτε να σας ρωτά πριν την εγκατάσταση των cookies, είτε να τα απορρίπτει εξ ορισμού. Όλα τα δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης παρέχουν τέτοιες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Τέλος, αν γενικώς δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων σας από την υπηρεσία Google Analytics επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

και εγκαταστήστε την εφαρμογή που παρέχει την δυνατότητα εξαίρεσης.

 1. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από την Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι πάροχοι διαφόρων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα σύμβουλοι, υπηρεσίες πληροφορικής-λογισμικού, πάροχοι και διαχειριστές internet-email, πάροχοι τηλεφωνίας-τηλεπικοινωνίας, εταιρείες με τις οποίες έχουμε κοινοπραξία ή συμφωνία συνεργασίας, εταιρείες με τις οποίες εσείς ζητάτε να μοιραστούν τα δεδομένα σας, καθώς και εποπτικοί / κρατικοί φορείς.

Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προσπαθούμε να συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εάν αλλάξει στο μέλλον η εταιρική δομή της Εταιρίας. Μπορεί να επιλέξουμε να πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε μέρος των δραστηριοτήτων μας, ή τα περιουσιακά στοιχεία μας, ή μπορεί να αναζητήσουμε να αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευτούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια τέτοιας διαδικασίας, μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με άλλα μέρη. Θα το πράξουμε αυτό μόνο εάν τα άλλα μέρη συμφωνήσουν να διατηρούν τα δεδομένα σας ασφαλή και απόρρητα. Εάν υπάρξει τέτοια αλλαγή στην εταιρική δομή της Εταιρείας, τότε άλλα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας με τον ίδιο τρόπο όπως περιλαμβάνεται σε αυτή την Δήλωση Απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας κατά βάση αποθηκεύονται στην Ελλάδα, αλλά ίσως χρειαστεί να τα μεταφέρουμε σε άλλη χώρα. Αν τα προσωπικά δεδομένα σας μεταφερθούν σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), αυτό θα συμβεί βάσει αποφάσεων επάρκειας της Ε.Ε., εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων σας, λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογραφία, τείχη προστασίας, φυσική ασφάλεια, έλεγχο πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, εσωτερικοί / εξωτερικοί έλεγχοι, ενημερώσεις ασφαλείας λογισμικού), ακολουθία προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

 1. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προφίλ

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Σε κάποιες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για να αξιολογήσουμε τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουμε με στοχευμένες πληροφορίες και συμβουλές που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 1. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο ορισμένο Υπεύθυνο Πρόσωπο για την προστασία δεδομένων της Εταιρείας μας στην Δ/νση Ασπρόχωμα Καλαμάτας, Τ.Κ. 24100 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected].

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Καλαμάτας.

 1. Καταγγελίες

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 1. Ισχύς Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δημοσιεύτηκε από την Εταιρεία μας στις 04/03/2019 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.